TopTurn/TopMill

Podstawowymi modułami tworzącymi oprogramowanie dydaktyczno-przemysłowe MTS do uczenia się programowania i do programowania obrabiarek sterowanych numerycznie są: symulator toczenia TopTurn i symulator frezowania TopMill. Wykorzystując te dwa symulatory można pisać programy NC za pomocą klasycznej klawiatury komputera w trybie interaktywnym w dowolnych językach sterowań obrabiarek CNC i jednocześnie obserwować ich symulację w trójwymiarowej przestrzeni maszyny. Symulacja kolejnych bloków NC pokazująca obróbkę odbywa się blok po bloku z możliwością przełączania pomiędzy widokiem 2D z przekrojem przedmiotu obrabianego i uchwytu i widokiem 3D przestrzeni obrabiarki z przedmiotem obrabianym (lub przedmiotami obrabianymi), narzędziami skrawającymi, uchwytami mocującymi i wszystkimi nieruchomymi i ruchomymi elementami maszyny.

Podczas symulacji programów użytkownik może aktywować funkcję nadzoru kolizyjności. Jej zastosowanie wykrywa wszelkie kolizje narzędzia z przedmiotem obrabianym i kolizje ze wszelkimi elementami maszyny (narzędzie z uchwytem, imadłem, wrzecionem przechwytującym, podzielnicą i inne).
Program, który na jednej maszynie realizowany jest bezkolizyjnie, na innej może powodować kolizję.

Zaletą oprogramowania jest konieczność postępowania odwzorowująca czynności na realnej obrabiarce. Zarówno w przypadku symulatora toczenia TopTurn jak i symulatora frezowania TopMill użytkownik przed przystąpieniem do programowania musi przygotować maszynę, zamocować przedmiot (lub przedmioty) obrabiany, dobrać narzędzia, określić wartości korekcyjne narzędzi oraz określić położenie punktu zerowego przedmiotu obrabianego.

Symulatory TopMill oraz TopTurn dysponują łatwym w obsłudze i komfortowym w użytkowaniu dialogiem przygotowawczym umożliwiającym wykonanie wszystkich tych czynności na trójwymiarowej obrabiarce odwzorowującej rzeczywistą maszynę (przykładowo ustawienie punktu zerowego przedmiotu obrabianego może odbyć się przez dojazd narzędziem do przedmiotu w trybie kółka ręcznego lub w trybie JOG). Wszystkie dane opisujące stan obrabiarki zapisywane są w karcie przygotowawczej, w której zapisywany będzie również tworzony program NC.

Programy napisane lub utworzone poza systemem MTS można również symulować i optymalizować jeśli zapisane zostaną w odpowiedniej karcie przygotowawczej MTS. Kartę przygotowawczą do zewnętrznego programu utworzyć można w dialogu przygotowawczym.

Do symulowania programów NC utworzonych automatycznie w systemach CAM za pośrednictwem interfejsu CAM wczytywać można i konwertować do karty przygotowawczej w formacie XML narzędzia, geometrię przedmiotu obrabianego i jego mocowanie .

 


TopMill i TopTurn są zarejestrowanymi znakami towarowymi MTS

Nagrodzony nagrodą