Przetestowane i doceniane przez użytkowników Top produkty, z których składa się oprogramowanie dydaktyczno-przemysłowe MTS przeznaczone do uczenia się programowania i do programowania obrabiarek sterowanych numerycznie stanowią kompleksowe i uniwersalne rozwiązanie w dydaktyce i produkcji CNC i CAM. Od podstaw programowania aż po najnowocześniejsze metody CAM. Koncept dydaktyczny oprogramowania MTS bazuje na zasadzie: "Praca z oprogramowaniem symulacyjnym TopMill (frezowanie) i TopTurn (toczenie) odbywa się tak, jak na prawdziwej obrabiarce".

Oprogramowanie MTS CNC oraz CAM jako kompleksowe rozwiązanie dla edukacji jest owocem ponad trzydziestoletniej, konsekwentnej pracy inżynierów i matematyków oraz efektem dostosowywania programu do ciągle doskonalszych obrabiarek CNC i ich sterowań z uwzględnieniem wieloosiowych tokarsko-frezarskich lub frezarsko-tokarskich centrów obróbkowych obecnych dziasiaj na rynku maszyn CNC. Wysokiej jakości symulacją obróbki materiału oraz przestrzeni obrabiarki z jednoczesnym nadzorem kolizji podczas toczenia, frezowania i szlifowania ustanowiliśmy również nowe standardy w obszarze zastosowań przemysłowych. Wiodący producenci sterowań obrabiarek CNC i oprogramowania CAM wykorzystują naszą symulację oraz nasze cykle obróbkowe w swoich sterowaniach obrabiarek i pakietach oprogramowania.

Zastosowanie w dydaktyce CNC

Oprogramowanie MTS CNC można zastosować do uczenia się programowania i do programowania obrabiarek CNC dla operatorów obrabiarek skrawających, techników mechaników o specjalności obróbka skrawaniem, studentów kierunków mechanicznych i firm z branży CNC.

Oprogramowanie umożliwia przygotowanie do egzaminu kompetencyjnego z programowania tokarek, tokarskich centrów obróbkowych, frezarek i frezarskich centrów obróbkowych programowanych odpowiednio w dwóch do pięciu osi i trzech do pięciu osi.

W Niemczech oprogramowanie MTS jest podstawowym oprogramowaniem do przygotowania i przeprowadzenia egzaminu zawodowego dla operatorów według standardów PAL CNC.

Zastosowanie języków programowania konkretnych sterowań maszyn CNC lub neutralnego języka programowania MTS ISO oraz postprocesorów zamieniających programy MTS ISO na języki programowania sterowań obrabiarek CNC umożliwia płynne przejście do ćwiczeń praktycznych na rzeczywistych obrabiarkach.

Nasze oprogramowanie znajduje zastosowanie w zdobywaniu kwalifikacji w obszarze programowania maszyn począwszy od podstaw aż do programowania kompleksowej obróbki na pięcioosiowych centrach obróbkowych. Dzięki temu oferujemy rozwiązanie zarówno dla zdobywających pierwsze umiejętności w branży CNC, jak i dla zdobywających i doskonalących swoje kwalifikacje w zakresie programowania. Bez względu na poziom wykształcenia umożliwiamy uczenie się programowania na wszystkich poziomach zaawansowania.

Oferujemy doskonałe, skuteczne i sprawdzone również na polskim rynku, łatwe do wdrożenia i łatwe w obsłudze rozwiązanie do szkolenia w zakresie programowania obrabiarek sterowanych numerycznie.

Większość polskich szkół zawodowych, centrów kształcenia i uczelni technicznych wykorzystuje oprogramowanie MTS.

Zastosowanie w obszarze produkcji

Oprogramowanie MTS CNC można wykorzystać na różne sposoby. Głównymi elementami systemu są:

Symulacja programów NC w dowolnym języku programowania sterowania maszyny CNC z zastosowaniem nowoczesnych cykli obróbkowych, trójwymiarowym modelem obrabiarki i obrabianego przedmiotu, nadzorem kolizji, obliczaniem czasu obróbki, analizą programu NC i optymalizacją.

System programowania warsztatowego dla języków programowania dowolnego sterowania CNC w połaczeniu z wybranym modelem przestrzennym obrabiarki z interaktywnym wpisywaniem poleceń i bezpośrednią symulacją pisanego na bieżąco programu NC.

System CAM 2D oraz 3D do automatycznego generowania neutralnych programów DIN / ISO zawierających cykle obróbkowe i postprocesory konwertujące źródłowe programy ISO na programy maszynowe w dowolnym języku sterowania (kompatybilne z językiem sterowania obrabiarki) z możliwością symulacji programu NC przed zastosowaniem postprocesora jak i po zastosowaniu postprocesora. Z funkcją transmisji przetłumaczonego postprocesorem programu do obrabiarki.