MTS oferuje kompletne stanowisko warsztatowe pracowni CNC w formie stanowiska dydaktycznego na komputerze klasy PC. Stanowisko takie to nowoczesne, uniwersalne rozwiązanie w branży CNC do uczenia się programowania i do programowania obrabiarek sterowanych numerycznie, na którym uczyć się można wszystkich zagadnień związanych z programowaniem.

Przekonaj się sam o możliwościach i skuteczności oprogramowania MTS w zastosowaniach dydaktycznych i praktycznych do programowania obrabiarek do obróbki metalu i do obróbki drewna. Pobierz z naszej strony wersję demonstracyjną i podczas instalacji wybierz język polski.

Oprócz oprogramowania oferujemy naszym klientom szkolenia w zakresie posługiwania się programem MTS i w zakresie  programowania tokarek i frezarek w systemie MTS.
Zamawiającemu oprogramowanie oferujemy co najmniej dwudniowe szkolenie w siedzibie klienta w Polsce. Szkolenie obejmuje obsługę systemu i programowanie detalu na tokarkę i na frezarkę CNC w języku MTS ISO. Programy tak napisane tłumaczone są postprocesorem na język sterowania maszyny klienta i transmitowane bezpośrednio do obrabiarki. Na maszynie można zatem powtórzyć realizację tego samego programu, który napisany został przez użytkowników pod nadzorem autoryzowanego trenera MTS.

Oprócz szkoleń związanych z dostawą oprogramowania oferujemy szkolenia doskonalące realizowane w różnych placówkach kształcenia zawodowego na terenie całej Polski oraz seminaria techniczne połączone z pokazami możliwości oprogramowania MTS.

Wszystkie szkolenia i materiały szkoleniowe realizowane na terenie Polski odbywają się w języku polskim.

Regularnie raz w miesiącu realizujemy pięciodniowe szkolenia w centrum szkoleniowym MTS w Berlinie. Terminy i tematykę takich szkoleń znajdziecie Państwo na niemieckojęzycznej wersji naszej strony. Szkolenia w Berlinie realizowane są w języku niemieckim.

Dla naszych klientów w Polsce oferujemy ponadto bezpłatny serwis online.
Łącząc się bezpośrednio internetowo z użytkownikiem wykonujemy prezentacje, szkolenia i serwis techniczny naszego oprogramowania. Dla klientów polskich w języku polskim.