ToolDesigner

Moduł ToolDesigner służy do modelowania własnych narzędzi, wzorców narzędzi i elementów maszyn na bazie bibliotek oddanych użytkownikowi oprogramowania MTS do dyspozycji.