MillTurnSim

MillTurnSim to symulacja toczenia z frezowaniem jednocześnie. Nowoczesne maszyny potrafią już jedno i drugie.
Rdzeń oprogramowania symulacyjnego MTS pozwala na symulację kinematyczną i graficzną programów NC na modelach obrabiarek o dowolnej kinematyce osi i o dowolnej ilości osi liniowych i obrotowych.
Oprogramowanie MTS może być wykorzystywane jako gotowy i kompletny produkt do uczenia się programowania i do programowania obrabiarek sterowanych numerycznie, ale też rdzeń systemu może być wykorzystany do symulacji w innych programach innych producentów. MTS jest w stanie zintegrować swoją symulację do systemów innych producentów.

Nasze doświadczenie pokazuje, że wymagania użytkowników stawiane symulacji często się zmieniają. Z tego powodu integrujemy naszą symulację do potrzeb użytkownika. Często jest to znacznie mniej czasochłonne i pracochłonne niż tworzenie rozwiązań od nowa.

Nazwa MillTurnSim jest zastrzeżonym znakiem towarowym MTS.


MillTurnSim is a registered trademark of MTS