TopCAT

TopCAT to zintegrowany z symulatorami toczenia (TopTurn) i frezowania (TopMill) system zarządzania narzędziami. Zawiera on wszystkie standardowe narzędzia do różnych typów oprawek (np.: BT40, Capto 5, HSK63, VDI30). System posiada biblioteki poszczególnych elementów narzędzi (płytki skrawające, uchwyty zaciskowe, oprawki, adaptery), z których można samodzielnie zestawiać własne narzędzia z określeniem ich wartości korekcyjnych.

Korzystanie z modułu TopCAT ma dodatkową zaletę. Pozwala na poznanie budowy narzędzi oraz na zapoznanie się z obowiązującym i znormalizowanym ich nazewnictwem.

Do każdego typu narzędzia dostępne są szablony, z wykorzystaniem których użytkownik może samodzielnie tworzyć nowe narzędzia.