NCTest

Moduł NCTest służy do przygotowania i przeprowadzenia egzaminu sprawdzającego umiejętności pisania programów metodą tekstu (programu) do uzupełnienia. Bezpośrednio na komputerze. Odpowiednio do wytycznych komisji egzaminacyjnej. W Niemczech jest to system PAL. W Polsce system MTS ISO extended w polskiej wersji językowej. NCTest posiada dwa moduły: moduł przygotowania zadania egzaminacyjnego i moduł do realizacji egzaminu. Zadania egzaminacyjne tworzy się na bazie istniejących, działających i sprawdzonych programów. Tworząc zadanie egzaminacyjne definiuje się czas jego trwania. Po upływie tego czasu lub przed czasem, ale na życzenie zdającego, następuje ocena. W zależności od rodzaju egzaminu rezultat (punktacja) wyświetlany jest automatycznie lub po wprowadzeniu hasła.

Pliki egzaminacyjne można też przesłać drogą elektroniczną do oceny do komisji egzaminacyjnej. 

Zadania egzaminacyjne na bazie programów importowanych z symulatora toczenia TopTurn lub symulatora frezowania TopMill można tworzyć z wykorzystaniem modułu NCPrint.

W praktyce moduł NCTest można zastosować do przygotowania i przeprowadzenia egzaminu nie tylko w neutralnym języku MTS ISO, ale również dla każdego języka sterowania obrabiarki CNC.