MEKAMS

Mekams to system zarządzania obróbką wielokanałową do tworzenia i optymalizacji programów wielokanałowych NC.

Punktem wyjścia do obróbki z zastosowaniem systemu  jest program NC jedno lub wielokanałowy w języku programowania  MTS/ISO z przynależną do niego kartą przygotowawczą z przedmiotem obrabianym, narzędziami, uchwytem mocującym i punktem zerowym.

Za pomocą systemu Mekams źródłowy program NC kompilowany jest przy użyciu specjalnego dialogu graficznego na nowy wielokanałowy program wynikowy NC. Głównym celem optymalizacji jest minimalizacja całkowitego czasu obróbki.

 

The MTS CNC simulation module MillTurnSim with collision monitoring of the source program on the output machine and the target program on the target machine with the same CNC command coding supports this distribution task. For this purpose an exact machining time calculation is performed with the acceleration ramp of the axes. The tool change times are calculated within the respective machine model.

 

Nagrodzony nagrodą