MTS Logo
CNC - Symulator toczenia i frezowania - Opis systemu

Dokument zawiera informacje o oprogramowaniu dydaktyczno - przemysłowym MTS CNC - Symulator toczenia i frezowania oraz moduł TopCam. W celu pozyskania informacji o oprogramowaniu MTS CNC CAD/CAM otwórz nasz nowy folder informacyjny.

Spis treści

1 Charakterystyka ogólna oprogramowania MTS. Zalety MTS. Koncept symulatorów CNC

2 Budowa systemu

3 Konfiguracja

4 Zarządzanie narzędziami

5 Tryb przygotowawczy

6 Tryb automatyczny

7 Klucz programowy

8 Tworzenie programu NC

9. Funkcje specjalne

10. Transmisja programu na obrabiarkę, postprocesory

11. Klucz programowy dowolnie definiowany

12. Pomoc

Załącznik: wymagania sprzętowe i programowe 

1 Charakterystyka ogólna oprogramowania MTS. Zalety MTS. Koncept symulatorów CNC

Jeszcze bardziej nowoczesne technologicznie oprogramowanie MTS – dydaktyczne, neutralne, uniwersalne, profesjonalne.

Tylko MTS umożliwia naukę obsługi i programowania wszystkich sterowań CNC, w tym obrabiarek nowej generacji z napędzanymi narzędziami i wrzecionem przechwytującym oraz tworzenie i przetwarzanie rysunków na wszystkie systemy maszynowe obrabiarek CNC. 

Od ponad 13 lat firma MTS- Mathematisch Technische Software- Entwicklung GmbH dostarcza  oprogramowanie dydaktyczne przeznaczone do zastosowania w szkolnictwie zawodowym. Ponad tysiąc licencji naszego oprogramowania posiadają dzisiaj polskie ośrodki kształcenia zawodowego (w tym CKP i CKU), szkoły zawodowe, politechniki i przedsiębiorstwa zajmujące się obróbką skrawaniem.

 Przekonajcie się Państwo sami. Na życzenie MTS dokonuje prezentacji oprogramowania u Klienta. Proszę zgłosić zainteresowanie takim pokazem. Zapytajcie innych, obiektywnych użytkowników o opinię.

Oprogramowanie MTS umożliwia nauczanie programowania maszyn numerycznych w zakresie toczenia i frezowania w neutralnym sterowaniu MTS (ISO), tworzenie rysunków CAD i przetwarzanie ich na programy maszynowe oraz w zależności od wersji, przetwarzanie programów neutralnych na dowolny typ sterowania maszyn i programowania zgodnie z instrukcjami danego rodzaju sterowania dla wszystkich obecnych na rynku sterowników i obsługę wszystkich obecnych na rynku maszyn CNC. Jest profesjonalnym oprogramowaniem przeznaczonym do dydaktyki, ale również do sterowania obrabiarkami, które znajdują lub znajdą się w Państwa posiadaniu.

Oprogramowanie oraz dokumentacja techniczno – dydaktyczna (dziesiątki instrukcji i podręczniki) dostępne są od lat w polskiej wersji językowej. Oferujemy też ustawicznie nowe zeszyty ćwiczeń i programy szkoleń oraz szkolenia specjalistyczne. 

Podręczniki do nauki programowania w zakresie toczenia i frezowania oraz podręcznik do podstaw obróbki CNC wydane zostały i dostępne są w wydawnictwie REA w Warszawie (www.rea-sj.pl).

Oprogramowanie MTS wypełnia założenia programu nauczania (technik mechanik, operator obrabiarek sterowanych numerycznie oraz komputerowe wspomaganie wytwarzania) pozwalając na realizację celów kształcenia, m.in.: 

 • Organizowanie stanowiska pracy operatora obsługującego obrabiarkę skrawającą,
 • Sprawdzanie wymiarów uzyskiwanych podczas wykonywanych operacji,
 • Określanie wymiaru oraz błędu kształtu obrabianego przedmiotu, posługując się odpowiednimi narzędziami pomiarowymi,
 • Umożliwia realizację wszystkich operacji tokarskich i frezarskich na maszynach sterowanych numerycznie,
 • Rozróżnianie i dobór narzędzi do wykonywanych operacji obróbki skrawaniem,
 • Dobór parametrów skrawania,
 • Dobór wyposażenia tokarek i frezarek w zależności od rodzaju wykonywanych prac,
 • Uzbrojenie i ustawienie obrabiarki skrawającej,
 • Obsługę tokarki i frezarki sterowanej numerycznie,
 • Pozycjonowanie układu narzędzie – przedmiot obrabiany,
 • Zamocowanie i ustawienie narzędzia, ustalenie i zamocowanie przedmiotu obrabianego w uchwytach obróbkowych,
 • Rozpoznawanie informacji technologicznych zawartych w programie obróbki części na obrabiarkę sterowaną numerycznie,
 • Wykonanie zaprogramowanego przedmiotu na frezarce i tokarce w systemie CNC,
 • Toczenie: wykonywanie operacji tokarskich, toczenie powierzchni walcowych i stożkowych, toczenie powierzchni kształtowych, nacinanie gwintów, specjalne odmiany robót tokarskich, napędzane narzędzia,
 • Frezowanie: frezowanie płaszczyzn, frezowanie rowków i przecinanie, frezowanie powierzchni kształtowych, wałków, rowków, krzywek, wytaczanie etc.,
 • Dobieranie narzędzi skrawających na podstawie dokumentacji technologicznej oraz technicznej obrabiarki sterowanej w systemie CNC,
 • Mocowanie i ustawianie narzędzi,
 • Mocowanie i ustalanie obrabianych przedmiotów,
 • Dostosowanie programów operacji technologicznych do obrabiarki CNC,
 • Obsługę i użytkowanie tokarki, frezarki i centrum obróbczego sterowanych w systemie CNC,
 • Kontrolowanie kształtu i wymiarów obrobionego przedmiotu oraz wprowadzanie stosownych korekt w programach CNC

Niektóre właściwości oprogramowania MTS:

-        Przygotowanie procesu toczenia i frezowania

-        Mocowanie materiału obrabianego

-        Dobór materiału obrabianego

-        Dobór rodzaju mocowania

-        Dobór narzędzi skrawających w głowicy rewolwerowej

-        Ustawianie punktu odniesienia (zero)

-        Programowanie (na różnych sterownikach) i symulacja toczenia / frezowania CNC

-        Ustawianie układu współrzędnych

-        Tworzenie programu

-        Edycja programu

-        Programowanie dialogowe

-        Programowanie w systemie PAL

-        Programowanie ciągu konturowego WOP

-        Tworzenie własnych narzędzi skrawających

-        Tworzenie własnego typu mocowania

-        Konfigurowanie typu rewolweru

-        Tworzenie dowolnej tokarki lub frezarki na podstawie parametrów technicznych producenta

-        Dobór maszyny i sterownika

-        Przetwarzanie neutralnego programu MTS za pomocą postprocesora – automatyczne tłumaczenie programów na języki innych sterowników

-        Przesyłanie programu do sterownika maszyny

-        Sterowanie obrabiarką CNC

-        Projektowanie w systemie CAD

-        Tworzenie rysunku na podstawie programu sterowania

-        Przetwarzanie rysunku własnego lub importowanego z innego programu na program maszynowy CNC

Dane techniczne oprogramowania do programowania i obsługi obrabiarek CNC MTS:

 Oprogramowanie symulacyjne CNC – toczenie i frezowanie

-        realistyczne odwzorowanie stosowanych w przemyśle obrabiarek CNC do obróbki toczeniem (osie x-, z-) i frezowaniem (osie x- ,y- ,z-)

-        możliwość konfigurowania i dopasowania oprogramowania CNC do rzeczywistych obrabiarek różnych typów, wyboru różnorodnych systemów narzędziowych, rodzajów uchwytów mocujących i doboru rodzaju obrabianego materiału

-        programowanie do wyboru zgodnie z normą DIN 66025 lub normą danego wybranego sterownika

-        dostępność różnych rodzajów oprogramowania do programowania NC obrabiarek różnych producentów z kompatybilnymi cyklami obróbki oraz możliwością programowania parametrycznego

-        programowanie dialogowe i funkcje pomocy

-        edytor NC

-        programowanie interaktywne

-        Teach- In

-        Programowanie ciągu konturowego (WOP)

 Symulacja:

-        w czasie rzeczywistym oraz z uwzględnieniem kompensacji krawędzi skrawającej

-        pokazywanie drogi przejazdu narzędzi

-        matematyczne sprawdzanie kolizyjności procesów obróbki

-        precyzyjne wymiarowanie przy toczeniu i frezowaniu z uwzględnieniem tolerancji i chropowatości

-        wizualizacja przestrzenna 3d narzędzia skrawającego, wizualizacja przestrzenna 3d maszyny

-        symulacja przestrzenna 3d zdejmowania warstwy materiału

 Obsługa:

Bezpośrednio z pomocą standardowej klawiatury komputera. Nie wymaga konieczności posiadania pulpitu maszynowego CNC dla danego typu sterowników umożliwiając programowanie z klawiatury

Postprocesory

-        przetwarzają programy NC napisane w neutralnym trybie sterowania MTS NC-Syntax w składnię (oprogramowanie sterujące) dla konkretnego typu sterownika i konkretnej maszyny różnych (wszystkich) producentów

-        transmisja danych do tokarki i frezarki CNC

 System CAD/CAM do przygotowania procesu toczenia i frezowania

-        interaktywne połączenie systemu programowania CAD z systemem NC

-        przetwarzanie informacji w formie danych geometrycznych w programy NC

-        funkcje CAD do tworzenia, zmian i dokumentowania rysunków technicznych w programie CAD z dwuwymiarowym modelowaniem 2D danych geometrycznych

-        przejmowanie danych CAD z innych systemów CAD przez standaryzowane złącza DXF i IGES

-        system programowania NC do obróbki toczeniem i frezowaniem do automatycznego przetwarzania plików CAD w program NC

-        obróbka przygotowawcza i produkcyjna

-        zarządzanie doborem narzędzi, uchwytu mocującego i technologii

-        programowanie NC w cyklach

-        przetwarzanie programów NC za pomocą postprocesorów

 System operacyjny

Windows 95 / 98 /ME/NT/2000/XP

Instrukcje i podręczniki dydaktyczne do oprogramowania (w wersji polskiej):

Instrukcja do oprogramowania: Wprowadzenie do toczenia CNC

Instrukcja do oprogramowania: Wprowadzenie do frezowania CNC

Podręcznik: Podstawy obróbki CNC

Podręcznik: Programowanie obrabiarek CNC - toczenie

Podręcznik: Programowanie obrabiarek CNC - frezowanie

Podręcznik: TopCam, Technologia CAD / CAM

Materiały dydaktyczne, szkoleniowe i do ćwiczeń – szeroki wybór. W tym seria zeszytów dydaktycznych.

Chcesz cennik na rok 2010 

Oprogramowanie MTS CNC CAD/CAM V7(3).2010.NOWY

skontaktuj się z biurem w Szczecinie

MTS, mgr inż. Robert Dubas, ul. Sosnowa 1-4, 71-468 Szczecin,

tel. 601 724127, tel./fax: 91 4553960,

e-mail: dubas@mts-cnc.com, rdubas@poczta.onet.pl

 

 

ZALETY MTS

Najnowsze oprogramowanie MTS CNC CAD/CAM, wersja V7(3).2010.NOWY

Niepowtarzalne cechy charakterystyczne (zalety) profesjonalnego oprogramowania dydaktyczno – przemysłowego do nauczania zawodu (np.: technik mechanik, operator obrabiarek skrawających, symbol zawodu 311[20], komputerowe wspomaganie technik wytwarzania), mechatronika oraz do obsługi przedsiębiorstw,

 wyróżniające MTS na rynku oprogramowania CNC CAD/CAM:

*     Umożliwia naukę programowania i programowanie tokarek i frezarek sterowanych numerycznie w neutralnym sterowaniu ISO MTS oraz przetwarzanie programów na dowolny typ sterowania każdego producenta. Nie ma ograniczeń co do typów operacji (tokarskich lub frezarskich) i dysponuje możliwością programowania dialogowego dla dowolnego typu sterowania obrabiarek CNC oraz geometrycznego programowania ciągu konturowego,

*   Umożliwia adaptację rysunków w formie elektronicznej z dowolnego programu do konstruowania (pliki DXF) i przetwarzanie tych rysunków na programy maszynowe dla odpowiednio tokarek lub frezarek z dowolnym typem sterowania,

*     Umożliwia samodzielne konstruowanie rysunków, i przetwarzanie ich,

*     Uczy myśleć, a nie naciskać przyciski,

*     Nie pozwala na bezmyślne naciskanie klawiszy klawiatury lub pulpitu i pracę polegającą na mechanicznym wykonywaniu poleceń (czego nie ma w rzeczywistości),

*     Jest systemem otwartym umożliwiającym samodzielne konfigurowanie obrabiarki (zarówno tokarki, jak i frezarki) pozwalające na wizualizację przestrzenną maszyny wybranego typu,

*     Jako system otwarty umożliwia nieograniczoną rozbudowę przez użytkownika, który może projektować oprócz samych obrabiarek, narzędzia skrawające, uchwyty etc.,

*     Uczy programowania i postępowania jak w przemyśle nadając użytkownikowi umiejętności i ucząc myślenia praktycznego programisty obrabiarek CNC,

*     Pozwala na programowanie każdych szczegółowych, skomplikowanych detali zarówno na tokarkę, jak i na frezarkę bez ograniczeń technologicznych i konstrukcyjnych,

*     Pozwala na programowanie i obsługę każdej maszyny i sterowania CNC, zarówno najnowszej generacji, jak i już przestarzałych technologicznie, ale stosowanych w praktyce,

*     Posiada tzw. klucze programowe pozwalające na programowanie dowolnego sterowania dowolnej obrabiarki z zastosowaniem programowania dialogowego (po polsku),

*     Moduł CAM systemu TopCam programu MTS umożliwia realizację każdego, najbardziej skomplikowanego zadania na konstruowanie rysunku, jego adaptację, korektę i przetwarzanie na programy maszynowe dowolnego sterowania,

*     Zapewnia stałą kontrolę jakości wytwarzanych detali dzięki nowoczesnemu systemowi pomiarowemu do mierzenia również w dowolnej fazie obróbki z uwzględnieniem tolerancji i chropowatości,

*     Umożliwia generowanie kodów sterujących według DIN oraz generuje cykle obróbcze,

*     Umożliwia programowanie tokarek z napędzanymi narzędziami do wykonywania na tokarce operacji frezarskich, programowanie tokarek z wrzecionem przechwytującym,

*     Umożliwia programowanie i obsługę frezarki pozwalającej obrabianie kilku powierzchni w jednym zamocowaniu dzięki systemowi obracanego uchwytu,

*     Pozwala użytkownikowi na programowanie własną metodą i zgodnie z polskimi założeniami metodycznymi i dydaktycznymi oraz realizację egzaminów kompetencji według polskich standardów egzaminacyjnych,

*     Dysponuje postprocesorami wszystkich sterowań obrabiarek sterowanych numerycznie obecnych na rynku (tokarki i frezarki),

*     Do systemu MTS dostępna jest literatura fachowa: podręczniki (wydawnictwa REA) do podstaw programowania, do programowania tokarek i do programowania frezarek – będące podstawowym i powszechnie stosowanym od lat i zatwierdzonym przez MENiS podręcznikiem, a także nieograniczone ilości polskojęzycznych materiałów do nauki programowania, konstruowania oraz ćwiczenia CNC, CAD/CAM,

*     Umożliwia naukę programowania i programowanie każdej maszyny z klawiatury komputera bez konieczności stosowania pulpitów! Jest otwarty na zmieniającą się sytuację na rynku pracy i maszyn dostępnych w przemyśle,

*     Daje swobodę przestrzeni trójwymiarowej 3D obrabiarki, przedmiotu obrabianego, narzędzi etc. od chwili uruchomienia programu. Pozwala na programowanie przestrzeni maszyny, narzędzi, uchwytów etc, które pojawiają się również w przestrzeni 3D,

*     Dostęp do funkcji bardzo rozbudowanej pomocy na każdym etapie pracy z programem,

*     Program zmienia się w sposób nieustanny podążając za zmianami technologicznymi rynku obrabiarek CNC i technologii CAD/CAM,

1.1 Kryteria możliwości zastosowania

Produkcja

Najważniejszym obszarem zastosowania symulatorów CNC w zakresie produkcji jest programowanie warsztatowe NC. MTS daje możliwość sprawdzania maszynowo wytwarzanych programów  NC, ich optymalizacji oraz obliczeń czasu wytwarzania. Ponieważ symulatory (toczenia i frezowania) MTS odwzorowują w pełni obrabiarki CNC (w całości), umożliwiają testowanie programów NC do konkretnych zadań produkcyjnych. Test pozwala na stwierdzenie ewentualnej kolizji oraz określenie wymiarów przedmiotu obrabianego z uwzględnieniem geometrii gwintu i chropowatości powierzchni po rzeczywiście wykonanych operacjach obróbki powierzchni. W celu dokonania korekty programu i jego optymalizacji nie ma potrzeby dokonywania pracochłonnych zmian pomiędzy różnymi systemami programowania i sterowania, albowiem można przetworzyć (przetłumaczyć) programy NC za pomocą postprocesorów w klucz programowy dowolnego typu sterowania CNC i dokonać transmisji takiego programu na obrabiarkę. 

Do najważniejszych i decydujących kryteriów zastosowania symulatorów MTS zalicza się:

otwartość systemu, umożliwiający dostosowanie symulatorów do różnych obrabiarek z różnymi typami sterowań CNC,
klucz programowy z możliwością konfiguracji, bazujący na normie DIN 66025 i zawierający wszystkie rozkazy nowoczesnych sterowań obrabiarek numerycznych, a zatem również między innymi kompensację promienia krawędzi skrawającej i promienia freza, ciągi konturowe i wszystkie współczesne cykle obróbcze, 
komfortowe programowanie NC, umożliwiające programowanie na cztery różne sposoby dla różnych wymagań,
model matematyczny przedmiotu obrabianego toczeniem, umożliwiający obróbkę bardzo skomplikowanych geometrycznie detali i obliczanie konturu przedmiotu obrabianego włącznie z geometrią gwintu podczas obróbki; ponadto elementom konturu na podstawie geometrii narzędzia, ciągu konturowego i posuwu przyporządkowana jest matematycznie wyliczona teoretyczna chropowatość powierzchni,
nadzór nad kolizyjnością uwzględniający geometrię całej przestrzeni obrabiarki (wrzeciono, uchwyt, system mocowania, np.: w imadle, narzędzia, głowicę rewolwerową / magazyn) oraz wynikające z zaprogramowanych narzędzi rzeczywiste ruchy narzędzi w trakcie realizacji operacji obróbczych,
mierzenie przedmiotu obrabianego, przedstawianie przedmiotu obrabianego w przekroju i widoku przestrzennym 3D,
zarządzanie programami NC, przedmiotami obrabianymi i statusem obrabiarki w celu zabezpieczenia dokumentacji wyników obróbki oraz bardzo wysoki komfort obsługi programu do tworzenia karty przygotowawczej i automatycznego przygotowania obrabiarki do programowania, możliwość programowania metodą ciągu konturowego WOP i bardzo przejrzysty przebieg czynności odpowiadający czynnościom niezbędnym do wykonania na rzeczywistej obrabiarce w parku maszynowym.

Wykorzystując możliwości MTS można efektywnie wspomagać wytwarzanie przemysłowe; można odpowiednio wcześnie usuwać czasy przestoju i błędy w programie. Symulatory CNC można następnie przenieść całkowicie do systemu CAD/CAM, zapewniając płynny przebieg procesu produkcyjnego i komunikację wewnątrz przedsiębiorstwa.

CNC-
Dydaktyka
Rosnące możliwości obrabiarek oraz elastyczne systemy produkcji wymagają odpowiednich kwalifikacji obsługi. Ponieważ wymagania zawodowe obejmują coraz to nowocześniejsze i bardziej skomplikowane systemy oraz niezwykle dużą elastyczność, a ponadto wymagają od obsługi umiejętności poruszania się pomiędzy rożnymi typami maszyn i sterowań w zależności od wyposażenia warsztatu oraz potrzeb rynku, konieczne jest w fazie nauki zawodu zdobycie umiejętności samodzielnego uczenia i doskonalenia się oraz pracy na różnych systemach sterowania, by móc rozwiązać dowolnie trudne zadanie technologiczne wytworzenia określonego produktu na obrabiarce numerycznej dowolnego typu. W trakcie nauki w zakresie CNC realizacja takiego celu odbywa się w kilku etapach. Symulatory CNC (toczenie i frezowanie) nie określają użytkownikowi jednej ścieżki kształcenia lecz wspomagają różne koncepty metodyczne. Umożliwiają przy tworzeniu programu NC różne rozwiązania techniczne wraz z przekazywaniem wszelkich niezbędnych informacji dotyczących danej fazy programu oraz oczywiście opcję pomocy.
Metodyka

Koncept metodyczno - dydaktyczny oprogramowania MTS opracowany został wspólnie z Federalnym Instytutem Kształcenia Zawodowego (Bundesinstitut für Berufsbildung - BIBB) w Berlinie i ulega ciągłej modernizacji z uwzględnieniem postępu technicznego i technologicznego. Do kryteriów dydaktycznych zalicza się:  Typowy zbliżony do praktyki warsztatowej i neutralny charakter systemu dydaktycznego, Przejrzystość procesu wytwarzania we wszystkich funkcjach programu, Obszerne wskazówki dotyczące popełnianych błędów przy programowaniu i możliwość ich korekty, Możliwość zastosowania systemu na różnych poziomach nauczania, Możliwość samodzielnej pracy. 

Oprogramowanie MTS na każdym etapie pracy pokazuje wyczerpujące informacje o stanie obrabiarki, a funkcje wspierane są dialogiem między oprogramowaniem a użytkownikiem. Nadzór nad kolizyjnością oraz zgłaszanie błędów dają możliwość bezpośredniego korygowania tworzonego programu NC. W każdej chwili dostępne są graficzne pliki pomocy dla programowania.

Ważną dydaktyczną zaletą oprogramowania CNC w stosunku do rzeczywistych obrabiarek jest możliwość zredukowania w pierwszej fazie nauki kompleksowych operacji do prostych czynności i ich sukcesywne poszerzanie w miarę nabywania nowych umiejętności aż do osiągnięcia poziomu obsługi obrabiarki. Cztery rodzaje programowania jakie daje oprogramowanie MTS: edytor NC, interaktywnie, ciągiem konturowym i metodą Teach-In umożliwiają stopniowe tworzenie programu, przy jednoczesnym przetwarzaniu instrukcji NC na odpowiednie czynności obrabiarki blok po bloku. Dzięki temu użytkownik pracuje na symulatorze jak w praktyce w warsztacie i szybko opanowuje abstrakcyjny język programowania. Uwzględniając ponadto możliwości oprogramowania wykraczające poza czyste programowanie obrabiarek NC, jak dopasowanie oprogramowania do danej obrabiarki, symulacja w czasie rzeczywistym i ścisły nadzór nad kolizyjnością z uwzględnieniem danych technologicznych, system daje obszerny obraz technologii CNC. Jak pokazuje doświadczenie, zaznajomienie się i nauka technologii CNC nie jest trudna, albowiem oprogramowanie MTS ma charakter przyjazny i zachęcający do pracy.

Z uwagi na swoją strukturę oprogramowanie MTS gwarantuje naukę i programowanie obrabiarek CNC na neutralnym sterowaniu i neutralnej obrabiarce (dowolnego producenta). Celem zastosowania MTS jest wykształcenie wykwalifikowanych operatorów, którzy z uwagi na opanowanie na systemie szerokich umiejętności są w stanie wykorzystać je i zastosować na różnych maszynach różnych producentów i dla różnych typów sterowań. Duża ilość różnych typów sterowań CNC oraz postępująca integracja funkcji CAD w sterowaniach CNC wymagają wykwalifikowanego personelu, który dysponuje coraz to większą wiedzą, umiejętnościami i elastycznością. Elastyczność oznacza tu również zdolność do samodzielnego przyuczenia się do specyfiki poszczególnych obrabiarek CNC, z wykorzystaniem do tego celu oprogramowania MTS CNC do treningu. Skuteczność tej metody potwierdziła się w praktyce chociażby przy realizacji programów modelowych kształcenia w centrach kształcenia praktycznego.

1.2 Struktura oprogramowania

Klucze programowe

Oprogramowanie MTS - Symulatory toczenia i frezowania mają strukturę modułową i można je w obszernym programie konfiguracyjnym dopasować do wszystkich obecnych na rynku obrabiarek NC oraz wszystkich dostępnych na rynku typów sterowań CNC. Do dyspozycji użytkownika jest tryb przygotowawczy i tryb automatyczny oraz do pisania programu NC względnie jego optymalizacji - edytor NC, programowanie interaktywne oraz tryb Teach-In. System dysponuje ponadto modułem programowania ciągu konturowego (w skrócie WOP). 

Oferowany przez MTS klucz programowy (zwany również kodem instrukcji) umożliwia programowanie w neutralnym sterowaniu według normy ISO DIN 66025. Oczywiście zawiera on również standardy instrukcji nowoczesnych sterowań CNC. W ten sposób klucz programowy MTS umożliwia przy kompleksowych ciągach konturowych realizację zadań geometrycznych takich jak: długości, kąty, styczne przejścia łuków etc. Do dyspozycji we wszystkich cyklach obróbczych są ponadto: kompensacja promienia krawędzi skrawającej i promienia freza.

W celu zagwarantowania otwartości oprogramowania w stosunku do innych sterowań CNC oraz możliwości dopasowania do innych systemów, możliwe jest dołączenie swobodnie definiowalnego klucza programowego CNC do generowania kodów instrukcji. Z jego pomocą użytkownik przyporządkowuje klucz programowy MTS do innego kodu instrukcji, aby w zależności od swoich potrzeb pracować w innym języku programowania NC (np.: takie sterowanie jakie użytkownik posiada w swojej obrabiarce). 

Do dyspozycji użytkownika jest również klucz programowy PAL, który stosowany jest (tylko w Niemczech) do realizacji egzaminów zawodowych.

Postpro-
cesory
Wymiana danych oprogramowania CNC ze sterowaniem obrabiarki odbywa się za pomocą postprocesorów, w których użytkownik sam określa przyporządkowanie instrukcji do przetwarzania (tłumaczenia) programów. MTS oferuje ponadto ponad sześćdziesiąt postprocesorów do przetwarzania (tłumaczenia) programów na bazie norm ISO DIN na programy poszczególnych typów sterowań CNC różnych producentów. Są one sprzężone z programem do transmisji danych na obrabiarkę, umożliwiając zmienną konfigurację złącza do transmisji danych.
System CAD/CAM

Jednym z ważniejszych rozszerzeń w zakresie technologii CNC stał się rozwój systemu CAD/CAM, umożliwiający przetwarzanie danych CAD z rysunków za pośrednictwem systemów programowania NC na programy maszynowe NC w celu uproszczenia procesu wytwarzania począwszy od konstrukcji elektronicznej rysunku a skończywszy na gotowym programie maszynowym dla sterowania obrabiarki numerycznej. Do konstruowania rysunków MTS wprowadził moduł INCAD umożliwiający rysowanie. Moduł INCAD stał się w najnowszej wersji oprogramowania częścią składową systemu TopCam umożliwiającego przetwarzanie rysunków na programy maszynowe złączem CAM, wczytywanie konturu programowanego przedmiotu w formie podprogramu do edycji programu NC dla tokarki lub frezarki oraz przesyłanie konturu zaprogramowanego przedmiotu w symulatorze do modułu TopCam i tworzenie z niego rysunku.

INCAD jest zintegrowanym systemem NC i CAD i posiada podwójne funkcje pełnego systemu CAD 2D oraz systemu programowania NC. Jako część systemu TopCam (tylko CAD do rysowania) dostępny jest w chwili obecnej bezpłatnie w internecie na stronie MTS.

System CAD posiada funkcje umożliwiające konstruowanie i zmiany w dokumentacji i rysunkach konstrukcyjnych. System czyta również geometrię konstrukcji tworzonych w innych programach rysunków (pliki DXF i IGES). System programowania NC posiada własne zarządzanie narzędziami i technologią, które użytkownik może projektować lub zmieniać sam. Automatyczne generowanie programów NC następuje przy zastosowaniu ciągów konturowych i wszystkich dostępnych cyklów obróbczych. W interaktywnym dialogu graficznym użytkownika rysunek konstrukcyjny jest dzielony po czym  przyporządkowuje się mu odpowiednie procesy obróbcze i dane technologiczne. Programy NC technologii toczenia i frezowania można także przetestować na oprogramowaniu MTS CNC Symulator toczenia i frezowania  w warunkach obrabiarki i konkretnego sterowania oraz optymalizować, zanim nastąpi transmisja programu na obrabiarkę numeryczną.

Podsumowując - moduły oprogramowania MTS stanowią pełen pakiet CNC CAD/CAM do zastosowania w dydaktyce i produkcji od programowania obrabiarek, rysowania i do przetwarzania rysunków na programy maszynowe.


2 Budowa systemu

2.1 Przegląd funkcji systemu

Typ maszyny

Oprogramowanie CNC - Symulator toczenia przedstawia tokarkę (jedne sanie), którą można rozbudować do tokarki z napędzanymi narzędziami (do realizacji operacji frezarskich na tokarce) i wrzecionem przechwytującym. Oprogramowanie CNC - Symulator frezowania przedstawia trzyosiową frezarkę z wrzecionem pionowym lub poziomym. Do pracy dostępne są trzy główne tryby: 

Tryb przygotowawczy,
Tryb automatyczny,
Programowanie NC

Obsługa oprogramowania dla jego wszystkich funkcji odbywa się za pomocą klawiszy funkcyjnych, opcji menu i programowania dialogowego, gdzie poszczególne cykle obróbcze i instrukcje opisane są graficznie a wpis odbywa się przez podanie wyłącznie wartości liczbowych danych parametrów w odpowiedniej rubryce wpisu. Dla ułatwienia pracy dostępne są funkcje pomocnicze takie jak: mierzenie, powiększanie i pomniejszanie, przekroje w widokach płaskich i w przestrzeni 3D oraz pomoc do programowania i do sterowania ułatwiające pisanie programu i jego optymalizację.

W celu umożliwienia elastycznego zastosowania oprogramowania MTS CNC - Symulatory konieczne jest rzeczywiste odwzorowanie obrabiarki numerycznej i jej sterowania. Użytkownik ma możliwość między innymi samodzielnego konfigurowania przestrzeni roboczej obrabiarki i projektowania jej elementów jak: wrzeciono, uchwyt, elementy mocujące, narzędzia skrawające, rewolwer, imadło frezarskie etc. Są one podstawą symulacji i obliczania geometrii narzędzi z dokładnością do 1 µm po rzeczywiście wykonanej obróbce, a nie po zaprogramowanych wartościach adresowych. Ponadto podczas procesu programowania następuje ścisły nadzór nad kolizyjnością  z uwzględnieniem wszystkich elementów przestrzeni obrabiarki i występujących błędów w programie sterowania.

Konfiguracja

Dostosowanie oprogramowania MTS do określonych obrabiarek i sterowań CNC jak i do komputera, na którym oprogramowanie zostanie zainstalowane odbywa się w obszernym programie konfiguracyjnym:  Konfiguracja obrabiarki: określanie obrabiarki (parametrów obrabiarki) według danych geometrycznych i technicznych. Konfiguracja sprzętu PC: określanie zastosowanego sprzętu, portów, urządzeń peryferyjnych, moduł graficzny etc.

Każda konfiguracja zapisywana jest oddzielnie w formie pliku konfiguracji, co umożliwia łatwe i szybkie zmiany pomiędzy ustawieniami.

Symulacja CNC W Trybie automatycznym programy NC odtwarzane są w czasie rzeczywistym i testowane. Obróbka przedmiotu odbywa się dynamicznie w obszarze ekranu na płaszczyźnie 2D lub w przestrzeni 3D lub też w wybranym powiększeniu. Obraz obrabiarki wraz z przedmiotem obrabianym w przestrzeni trójwymiarowej można swobodnie obracać i przesuwać. Jednocześnie w trakcie realizacji programu, gdy na ekranie widać obrabiarkę i przedmiot obrabiany, pod ekranem pojawiają się kolejno realizowane bloki programu NC, a po prawej stronie ekranu aktualne współrzędne oraz wartości technologiczne obróbki w danym momencie. Na koniec obliczane są czasy obróbki.
Programowanie NC

W celu utworzenia programu NC do dyspozycji użytkownika są cztery możliwości do wyboru w trybie programowania

Do bezpośredniego wpisywania i zmian w blokach NC do dyspozycji jest edytor, oferujący powierzchnię do wpisywania programu blokami z jednoczesnym sprawdzaniem składni programowej (struktura bloków programu NC) oraz kontroli, czy nie przekroczone zostały dopuszczalne wartości danego parametru.
Programowanie interaktywne stanowi uzupełnienie trybu automatycznego i edytora i umożliwia programowanie w najprostszy i jednocześnie najbardziej skuteczny sposób programowania. Program wpisywany jest blok po bloku w dolnej części ekranu, a jednocześnie na ekranie obrabiarka reaguje na każdy blok pokazując kolejne fazy obróbki. Cały czas w trakcie programowania następuje kontrola kolizyjności przestrzeni obrabiarki.
Szczególną formą programowania interaktywnego jest Teach-In. Jak w trybie przygotowawczym przedmiot obrabiany jest manualnie. Wygenerowane tory przejazdu są automatycznie przetwarzane na warunki przejazdu określone w normie ISO DIN 66025 i wprowadzane do programu NC.
Programowanie metodą WOP (graficzne programowanie ciągu konturowego) pozwala na programowanie całych konturów przedmiotu obrabianego bez środków pomocniczych. Dane, które odczytać można z rysunku wpisywane są w pola dialogowe. Są to oprócz wartości współrzędnych, również odcinki, kąty, promienie, łuki oraz elementy styczne. Natychmiast gdy na podstawie wpisanych (odczytanych z rysunku) danych konturu da się go obliczyć, pojawia się on graficznie na ekranie. Jeśli możliwych jest więcej niż jedno rozwiązanie, pojawiają się wszystkie do wyboru. Fazy oraz zaokrąglenia wprowadza się do konturu przez określenie długości fazy lub promienia zaokrąglenia. Kontury utworzone metodą WOP można mierzyć i powiększać.

Zarządzanie danymi

Zarządzanie danymi umożliwia komfortowe dokumentowanie i zapisywanie programów NC oraz danych konfiguracji. Można też zapisywać podprogramy i rozszerzać biblioteki narzędzi skrawających i zamocowań. Program zapisać można w każdej fazie jego tworzenia i w dowolnym momencie otwierać, by móc go kontynuować bądź zmieniać. Tworząc program dokonuje się zapisu wszystkich istotnych danych (gabaryty przedmiotu obrabianego, rodzaj zamocowania, wybrane narzędzie, przesunięcie punktu zerowego, materiał przedmiotu obrabianego etc) w karcie przygotowawczej, by móc przygotować automatycznie obrabiarkę. Jednocześnie każdy stan obrabiarki można automatycznie wygenerować do karty przygotowawczej. 

Oprogramowanie MTS CNC oferuje ponadto różne funkcje szczególne, które mają na celu dodatkowo ułatwić pracę. Należą do nich:

Przemocowanie przedmiotu obrabianego,
Prezentacja płaska i przestrzenna 3D,
Mierzenie i powiększanie,
Pokazywanie torów przejazdu narzędzi,
Obszerna pomoc do programu etc.

2.2 Prezentacja graficzna

W najnowszej wersji oprogramowania prezentacja graficzna realizowana jest w formie grafiki wektorowej (na podstawie modelu matematycznego), co powoduje jeszcze dokładniejsze i szybsze odwzorowywanie przestrzeni obrabiarki. Obraz w przestrzeni 3D można manipulować (obracać, przesuwać, powiększać etc) w każdej fazie realizacji programu, oczywiście także dynamicznie podczas trwania procesu obróbki. Powierzchnia ekranu podzielona jest na trzy zasadnicze obszary: 

Przestrzeń robocza obrabiarki,
Pole informacyjne,
Klawisze funkcyjne.

Przestrzeń obrabiarki W górnej (centralnej) części ekranu pokazywana jest graficznie obrabiarka CNC z przedmiotem obrabianym i zamocowaniem oraz narzędziami. Obraz także podczas trwania obróbki można w sposób ciągły zmieniać. Symulator toczenia pokazuje przedmiot obrabiany w pełnym przekroju lub półprzekroju lub też w widoku z zewnątrz. Pokazywane są również chropowatości powierzchni i gwinty. Podczas frezowania przedmiot obrabiany i frez pokazywany jest w widoku z góry. Obróbka może być pokazywana również w przestrzeni 3D (patrz opis w rozdziale 9.4). Pozwala na optymalną kontrolę procesu obróbki przez całkowitą wizualizację.
Pole informacyjne

Pole informacyjne w prawym marginesie ekranu podaje informacje o stanie obrabiarki i systemu: 

aktualne współrzędne narzędzia skrawającego,
prędkość obrotowa, posuw, aktualne narzędzie z pamięcią korektorów,
prędkość skrawania,
stan załączenia chłodziwa i kierunku obrotów wrzeciona,
przyrost względnie w trybie automatycznym czas realizacji danego programu NC,
oraz wymiary przedmiotu obrabianego względnie w trybie automatycznym instrukcje programowania.

W dolnej części ekranu widoczne są klawisze funkcyjne od F1 do F10, za pomocą których możliwy jest dostęp do funkcji obsługi oprogramowania.

Dialog W wierszu bezpośrednio powyżej klawiszy funkcyjnych w przypadku wystąpienia błędu pojawiają się odpowiednie komunikaty dla użytkownika. Ponadto wyświetlany jest tu dialog systemu z użytkownikiem podczas programowania w trybie interaktywnym. W trybie automatycznym w wierszu tym pojawia się aktualnie realizowany przez obrabiarkę blok programu NC.

2.3 Obsługa

Są dwie możliwości obsługi oprogramowania MTS CNC:
Klawiatura PC Oprogramowanie cechuje się zaletą całkowitej obsługi z wykorzystaniem klasycznej klawiatury komputera i myszy. Umożliwia programowanie tokarek i frezarek w neutralnym sterowaniu MTS z klawiatury PC dostępnej wszędzie, a także z wykorzystaniem postprocesorów i kluczy programowych umożliwia programowanie dowolnego sterowania obrabiarek CNC.
Pulpit graficzny

Wykorzystywany jednocześnie z symulatorami CNC przez system CAD - INCAD.


3 Konfiguracja

Z uwagi na możliwość odwzorowania na ekranie różnych obrabiarek NC, oprogramowanie MTS wyposażone jest w obszerny program konfiguracyjny. Użytkownik może wprowadzić w konfiguracji oprogramowania dane techniczne swojej obrabiarki z dokumentacji technicznej oraz parametry jej sterowania uzyskując dodatkową obrabiarkę w systemie.

Wszystkie dane konfiguracyjne gromadzone są oddzielnie według ustawień obrabiarki, sterowania i osprzętu w katalogu o dowolnej wybranej przez użytkownika nazwie. Umożliwia to swobodny wybór między wcześniej wprowadzonymi konfiguracjami (np. wybór jednej ze skonfigurowanych obrabiarek). W celu zabezpieczenia konfiguracji systemu użytkownik może wprowadzić hasło zabezpieczające.

Konfiguracja została w ostatnim czasie znacznie rozbudowana. Umożliwia obecnie tworzenie własnej obrabiarki (tokarka, frezarka) na ekranie komputera, która od chwili utworzenia dostępna jest użytkownikowi na równych prawach ze standardowymi obrabiarkami MTS. Użytkownik pracuje zatem na maszynie zbliżonej do rzeczywistej, którą na przykład posiada:

Przestrzeń robocza Oprócz wymiarów przestrzeni roboczej konfigurowanej obrabiarki określa się również obszary przejazdu narzędzi skrawających oraz punkty odniesienia i punkty referencyjne. Elementy modelu obrabiarki można swobodnie konfigurować.
System zamocowania W symulatorze toczenia system mocowania składa się z wrzeciona głównego, uchwytu tokarskiego i szczęk mocujących. Wszystkie te elementy użytkownik może wybierać z istniejącej biblioteki zamocowań lub też konfigurować samodzielnie. Alternatywnie można detal obrabiany zamocować w kłach mocujących. Użytkownik ma też możliwość wyboru i definiowania konika. W symulatorze frezowania przedmiot obrabiany może być zamocowany na płycie magnetycznej, w szczękach imadła lub w elementach podtrzymujących. Zamocowanie wybrać można z biblioteki zamocowań lub zdefiniować je samodzielnie.

 

4 Zarządzanie narzędziami

Oprogramowanie MTS CNC wyposażone jest standardowo w bibliotekę narzędzi skrawających zawierającą prawie wszystkie typy narzędzi o parametryzowanej geometrii ostrza i oprawy. Zarządzanie narzędziami daje jednak użytkownikowi możliwość definiowania dodatkowych własnych narzędzi. Przykładowo narzędzia skrawające tokarskie definiuje się podając promień płytki (ostrza), kąt przyłożenia, przystawienia, długość i szerokość oprawki oraz rodzaj zamocowania. Tak zdefiniowane narzędzie umieszczone zostanie jako kolejne w bibliotece już istniejących narzędzi skrawających. 

Podobnie definiuje się własne narzędzia frezarskie rozszerzając istniejącą standardową bibliotekę narzędzi skrawających frezarskich.


5 Tryb przygotowawczy

W trybie przygotowawczym użytkownik ma możliwość wykonania tych wszystkich czynności, które również na obrabiarce są niezbędne do wykonania przed przystąpieniem do programowania i realizacji programu NC. Do czynności tych należy wybór odpowiednich narzędzi i umieszczenie ich w głowicy rewolwerowej tokarski lub magazynie narzędziowym frezarki, określenie wymiarów przedmiotu obrabianego, wybór odpowiedniego rodzaju zamocowania etc. Jak na rzeczywistej obrabiarce także w programie niezbędne jest wykonanie czynności koniecznych, jak najazd do punktu referencyjnego, korekcja narzędzi, dojazd ostrzem narzędzia do czoła przedmiotu obrabianego w celu określenia przesunięcia punktu zerowego. Tak zdefiniowany stan maszyny zapisywany jest w karcie przygotowawczej i przyporządkowany do danego, tworzonego programu NC. Po wywołaniu programu wywołana zostanie jednocześnie obrabiarka z poczynionymi wcześniej ustawieniami.
Przedmiot obrabiany /
Uchwyt
Ręczne wpisywanie wymiarów przedmiotu obrabianego i zamocowania (uchwyt tokarski dla tokarki, czy imadło dla frezarki) odbywa się w prostym menu dialogowym, w którym system komunikuje się z użytkownikiem. Należy określić wymiary przedmiotu obrabianego oraz wybrać odpowiedni uchwyt oraz określić głębokość zamocowania. Do dyspozycji użytkownika jest jedenaście różnych możliwości zamocowania zgodnie z konfiguracją (patrz rozdział 3.). W przypadku przekroczenia dopuszczalnych wymiarów przedmiotu obrabianego, łączonym napędzie wrzeciona lub zbyt blisko przedmiotu znajdującym się narzędziu lub imadle na ekranie pokażą się odpowiednie ostrzeżenia. Alternatywnie do podawania wymiarów surówki przedmiotu obrabianego można wykorzystać gotowe półwyroby (np. odlewy), które znajdują się w pliku detali do obróbki. Ich dane geometryczne wczytywane są automatycznie. Również odwrotnie można już obrabiane przedmioty zapisać w pliku detali i wykorzystywać je później do innych zadań.
Przemocowanie Zarówno przy toczeniu, jak i przy frezowaniu istnieje możliwość przemocowania przedmiotu obrabianego.
Wybór narzędzi

Symulator toczenia CNC wyposażony jest w głowicę rewolwerową do zamocowania maksymalnie 16 narzędzi, a symulator frezowania w magazyn narzędziowy do zamocowania maksymalnie 16 narzędzi. W konfiguracji oprogramowania nauczyciel może wcześniej wyposażyć głowicę (magazyn) w pozycjach od T01 do T16 wybranymi narzędziami, np.: takimi jak na rzeczywistej obrabiarce CNC. Przy uruchamianiu oprogramowania (start programu) głowica tokarki / magazyn frezarki wyposażane są automatycznie w tak przygotowane uprzednio narzędzia. 

Oczywiście w trybie przygotowawczym można swobodnie dokonywać wyboru narzędzi z biblioteki narzędzi i umieszczać je swobodnie w wybranych gniazdach głowicy rewolwerowej tokarki / magazynu frezarki. Wszystkie wybrane narzędzia pokazują się automatycznie graficznie na obrabiarce (patrz rozdział 4).

Wartości korekcji Oprogramowanie MTS zakłada, że w procesie obróbki wykorzystywane będą wcześniej pomierzone narzędzia. Dlatego po wybraniu narzędzi lub po dokonaniu zmian w wyposażeniu głowicy rewolwerowej lub magazynu narzędziowego należy wybrać odpowiednie wartości korekcji (współrzędne, promienie i ustawienie narzędzi), aby sterowanie obrabiarki mogło obliczyć te wartości. Do dyspozycji jest łącznie 99 korektorów, które aktywowane są dla danego narzędzia dwiema ostatnimi cyframi czterocyfrowego numeru T. Wartości korekcji można przypisać do każdego narzędzia.
Czasy przestoju System umożliwia nadzór nad czasami przestoju. W menu dostępne jest zestawienie czasów pracy poszczególnych narzędzi.
Punkt referencyjny Podobnie jak w prawdziwej obrabiarce NC, także w symulatorach CNC należy dokonać najazdu na punkt referencyjny, by dojechać układem pomiaru przejazdu osi do punktu początkowego przyrostowego określania długości. Bez najechania na punkt referencyjny programy NC nie mogą być odtwarzane w trybie automatycznym i nie można określić punktu zerowego przedmiotu obrabianego.
Punkt zerowy Punkt zerowy przedmiotu obrabianego można umieścić w dowolnym miejscu przez zerowanie współrzędnych. W praktyce dojeżdża się ostrzem narzędzia do przedmiotu obrabianego zerując odpowiednią współrzędną. Albo też wierzchołkowi ostrza narzędzia czy środkowi osi freza dopasowuje się odpowiednie wartości współrzędnych.
Tryb ręczny Cechą szczególną oprogramowania MTS CNC - Symulatory jest możliwość ręcznego przesuwania narzędzi, by na przykład ręcznie przygotować (obrobić) wstępnie przedmiot obrabiany. Obróbka taka odbywa się oczywiście w formie symulacji w czasie rzeczywistym z uwzględnieniem wybranego posuwu, obrotów i z uwzględnieniem kolizyjności. Podczas obsługi ręcznej pokazywane są w sposób ciągły współrzędne wierzchołka ostrza względnie osi freza. Przyrost można ustawić na wartość 1.0, 0.1 lub 0.01 mm. Można też dokonać zmiany narzędzia, prędkości obrotowej wrzeciona i wartości posuwu, a także wyłączyć obroty wrzeciona i dopływ cieczy chłodzącej.


6 Tryb automatyczny

W trybie automatycznym odbywa się realizacja i testowanie programów NC napisanych w symulatorze CNC, w systemie INCAD lub w innym systemie programowania. Realizacja odbywa się w czasie rzeczywistym i z uwzględnieniem kolizyjności. Uwzględniając jeszcze inne możliwości oprogramowania w jego konfiguracji otwarta jest ponadto droga do optymalizacji programów NC.
Prezentacja

Obróbka przedmiotu na obrabiarce pokazywana jest w sposób graficzny dynamiczny z jednoczesnym pokazywaniem zmieniających się współrzędnych. Równolegle na ekranie pokazywane są aktualnie realizowane przez obrabiarkę bloki programu NC oraz obliczane czasy obróbki i posuwu. Całkowity nadzór nad kolizyjnością daje użytkownikowi pewność, że będzie w stanie szybko dostrzec błąd w programie i szybko go naprawić. Funkcja odtwarzania programu pojedynczymi blokami daje dodatkowo możliwość kontroli realizacji programu blok po bloku. 

Program realizowany na ekranie można w każdej chwili przerwać, by przykładowo dokonać pomiarów obrabianego przedmiotu w danej fazie jego obróbki, powiększyć detal, czy obejrzeć go w przestrzeni trójwymiarowej 3D. W wersji 3D cała przestrzeń obrabiarki i przedmiot obrabiany dostępne są bez ograniczeń w przestrzeni trójwymiarowej 3D od chwili uruchomienia programu. Przewidziano także możliwość przerwania realizacji całego programu, by rozpocząć realizację innego.

Override / Tryb testowy

Podczas realizacji programu w trybie automatycznym następuje ciągłe przeliczanie czasu głównego i dodatkowego obróbki, dając możliwość przyspieszenia lub zwolnienie obróbki odtwarzanej na komputerze w przedziale od 10 % do 150 %. Czasy wymiany narzędzia obliczane są zgodnie z danymi określonymi w konfiguracji i dodawane są do czasu dodatkowego. Po włączeniu trybu testowego (T na listwie ikon funkcyjnych) symulacja obróbki odbywa się w trybie testowym (znacznie szybciej) a jej szybkość uzależniona jest od wydajności komputera, na którym zainstalowany jest program. Bez względu na szybkość odtwarzania programu system mierzy czas rzeczywisty obróbki.

Przełączając na tryb przygotowawczy po odtworzeniu programu, można pokazać wyznaczone czasy posuwu i wymiany oraz pracy poszczególnych narzędzi (patrz rozdział 4).

Drogi przejazdu Program umożliwia pokazanie w kolorach torów przejazdu poszczególnych narzędzi pracujących przy realizacji programu NC z podziałem na przejazdy w szybkim posuwie i w trybie roboczym.


7 Klucz programowy

7.1 Sterowanie MTS do konfiguracji

Pod pojęciem klucza programowego czy kodów instrukcji rozumie się wszystkie instrukcje G względnie warunki przejazdu, wywołania cykli i instrukcje maszynowe wraz z ich parametrami oraz ich kombinacje, które wykonać może sterowanie obrabiarki CNC. Istnieją w tym zakresie duże różnice, zwłaszcza w obszarze norm DIN - ISO w zależności od producenta sterowania obrabiarki. Powoduje to, że programy NC napisane dla różnych sterowań nie mogą być wzajemnie zamieniane. 

Aby rozwiązań tę trudność klucz programowy, a co za tym idzie składnia Syntax oprogramowania MTS nie jest zdefiniowany na stałe lecz może ulegać zmianom przy użyciu swobodnie definiowalnych kluczy programowych. Dzięki temu użytkownik jest w stanie sam wygenerować różne klucze programowe będące podstawą programowania poszczególnych sterowań.

Standardowo dostarczane z oprogramowaniem MTS kody instrukcji stanowią podstawę do tworzenia kolejnych kluczy programowych. Są wśród nich między innymi:

 
Toczenie i frezowanie:
G00 Szybki przesuw
G01 - G03 Interpolacja liniowa i kołowa
G04 Zwłoka czasowa
G09 Dokładne zatrzymanie
G22 Podprogramy
G23 Powtórzenie części programu
G24 Konieczna instrukcja przeskoku
G25 Najazd na punkt referencyjny
G26 Najazd na punkt wymiany narzędzia
G40 - G42 Kompensacja promienia krawędzi skrawającej / kompensacja promienia freza
G54 - G58 Wstaw punkt zerowy
G53, G59 Przesuń punkt zerowy
G71 - G73 Programowanie ciągu konturowego
G90 - G91 Wpis absolutnie / łańcuch wymiarowy (wsp. absolutne / względne)
Toczenie:
G31 Cykl gwintowania
G33 Gwint specjalny
G36 Ograniczenie przesuwu dla G83
G57 Naddatek na obróbkę wykańczającą dla cykli: G81 - G83
G65, G66 Cykl toczenia wzdłużnego zgrubnego i wykańczającego konturu stożkowego
G75, G76 Cykl toczenia wzdłużnego zgrubnego i wykańczającego konturu prostokątnego
G81, G82 Cykl toczenia wzdłużnego zgrubnego i wykańczającego dowolnego konturu
G83 Cykl wielokrotny toczenia wzdłużnego zgrubnego równolegle do konturu
G84 Cykl głębokiego wiercenia
G78, G85 Podcięcia
G79, G86 Podcięcia
G87, G88 Cykl promienia / fazy
G92 Ograniczenie prędkości obrotowej
G94, G95 Posuw w  mm na minutę / na obrót
G96, G97 Stała prędkość skrawania / stałe obroty
Frezowanie:
G10 Przesuw szybki z podaniem współrzędnych biegunowych
G11 - G13 Interpolacja liniowa i kołowa z podaniem współrzędnych biegunowych
G45 - G47 Warunki najazdu i odjazdu do kompensacji promienia freza
G81 - G86 Wiercenie, rozwiercanie, nacinanie gwintu
G87 - G88 Kieszeń (prostokątna, okrągła)
G89 Czop
G67 Kieszeń prostokątna
G61, G77 Cykl wiercenia na okręgu
G78

Cykl wiercenia na odcinku

 
Poza instrukcjami G dostępne są funkcje maszyny, które wywołać można adresem M, i inne instrukcje (adresy F, S i T). Można też programować sterowania NC z wykorzystaniem parametrów lub podprogramów.
Formaty danych Oprogramowanie MTS CNC - Symulatory można ustawić na różne klucze programowe. O ile użytkownik potrafi dopasować poszczególne instrukcje NC z uwzględnieniem formatów, haseł i rejestrów, jest w stanie samodzielnie przygotować klucz programowy dla innych sterowań CNC. Można tę właściwość wykorzystać w dydaktyce.
Transmisja danych

W celu dokonania transmisji programu NC na obrabiarkę CNC zastosowanie mają postprocesory dla poszczególnych sterowań CNC różnych producentów. Program napisany w neutralnym sterowaniu MTS można przetworzyć (przetłumaczyć) postprocesorem na dowolne, wybrane sterowanie obrabiarki sterowanej numerycznie. W przypadku zastosowania klucza programowego danego sterowania można w oprogramowaniu MTS pisać program bezpośrednio w języku danego typu sterowania dowolnego producenta.

7.2 Programowanie ciągu konturowego

Dużą pomoc przy programowaniu z rysunku, który nie jest zwymiarowany prawidłowo z punktu widzenia potrzeb programu NC oferuje metoda wprowadzania danych geometrycznych w formie tak zwanych ciągów konturowych. W miejsce współrzędnych punktu końcowego lub środka okręgu (parametr według normy DIN 66025) można wpisywać bezpośrednio instrukcjami ciągu konturowego: G71 (odcinek), G72 (łuk prawy) i G73 (luk lewy), alternatywnie również inne dane geometryczne: kąt, długości, łuki styczne etc. Można dzięki temu uniknąć czasochłonnych obliczeń pośrednich przy czytaniu rysunku. Ponadto sterowanie neutralne MTS umożliwia programowanie ciągów wielopunktowych i otwartych elementów konturu, przy czym kolejno po sobie może następować wiele nieokreślonych elementów. Punkty pośrednie obliczane są w takiej sytuacji przez sterowanie w sposób automatyczny (porównaj przykład). Geometrycznie kompleksowe kontury można w ten sposób programować bez posiadania szczególnych umiejętności matematycznych, bez pomocy bezpośrednio z rysunku. Drugim ułatwieniem jest dialog komunikacyjny między oprogramowaniem a użytkownikiem (patrz również rozdział 8.4).

 

Fragment programu

Przykład programu napisanego metodą programowania ciągu konturowego (CNC - Frezowanie) 

MTS 

Program: %321 składnia: poprawna

===============================================================

N017 G01 Z+010.000 
N019 G00 X+250.000 Y+050.000 Z+010.000 T1111 
N021 G42 X+190.000 Y+060.000 G46 A+005.000 G01 Z-020.000 (KPF z warunkami najazdu
N023 G73 I+155.000 J+060.000 P070 P001 (KPF z warunkami najazdu
N025 G72 B+080.000 P000 (łuk lewy styczny
N027 G73 I+035.000 J+060.000 B+020.000 P070 P001 P000 (łuk lewy styczny
N029 G73 B+120.000 P000 (łuk lewy styczny

===============================================================

N031 G73 X+185.000 I+155.000 J+060.000 B+035.000 P070 P000 P002 (cir. arc ccw, t.

===============================================================

N033 G40 G46 A+010.000

 
Objaśnienie:

[znak nawiasu ( w programie oznacza początek komentarza] 

N021: wywołanie korekcji promienia freza KPF na prawo od konturu z najazdem półokręgiem;

N023: łuk (lewy), pierwszy element otwartego czteropunktowego ciągu konturowego z absolutnymi (P070) współrzędnymi środka i rozwiązaniem alternatywnym (P001);

N025: styczny (P000) łuk (prawy), drugi element otwartego czteropunktowego ciągu konturowego z podanym promieniem B;

N027: styczny (P000) łuk (lewy), trzeci element otwartego czteropunktowego ciągu konturowego z absolutnymi (P070) współrzędnymi środka, podaniem promienia i rozwiązaniem alternatywnym P001; dalej element ten będzie określany jako pierwszy element zamkniętego czteropunktowego ciągu konturowego;

N029: styczny (P000) łuk (lewy), drugi element czteropunktowego ciągu konturowego tylko z podaniem promienia B;

N031: styczny (P000) łuk (lewy), trzeci element czteropunktowego ciągu konturowego  z podaniem absolutnej (P070) współrzędnej X, współrzędnymi środka oraz promienia B i drugim rozwiązaniem alternatywnym (P002);

N033 odwołanie korekcji promienia freza z odjazdem półokręgiem.

7.3 Kompensacja promienia krawędzi skrawającej i promienia freza

KPF

Podobnie jak wszystkie nowoczesne sterowania CNC również oprogramowanie MTS posiada kompensację promienia krawędzi skrawającej i promienia freza. W symulatorze frezowania CNC kompensację promienia freza (KPF) przy najeździe na kontur wywołuje się instrukcją G41 i odwołuje przez G42 (FRK). Można dodatkowo zaprogramować warunki najazdu i odjazdu narzędzia instrukcjami NC: G45 (równolegle do konturu), G46 (półokręgiem), G47 (ćwiartką okręgu). 

Cechą szczególną jest możliwość podania ilości elementów konturu, które muszą uwzględniać kompensację promienia freza (standardem w sterowaniach CNC jest wyprzedzanie o jeden element konturu).

KPK Również w symulatorze toczenia CNC istnieje kompensacja promienia krawędzi skrawającej wywoływana przez G41 i odwoływana przez G42.

7.4 Cykle

Niemal wszystkie dostępne dzisiaj cykle obróbcze najnowocześniejszych sterowań znalazły się w oprogramowaniu MTS CNC. Dzięki temu można z wykorzystaniem kluczy programowych programować wszystkie dostępne na rynku sterowania obrabiarek numerycznych. Poniższe zestawienie zawiera wybór najważniejszych cykli obróbczych oprogramowania MTS.

 

Fragment programu NC

Przykłady i objaśnienia do programowania z wykorzystaniem cykli: 

MTS 

Program: %220200 składnia: poprawna

===============================================================

N105 G87 X+030.000 Y+030.000 Z-030.000 B+005.000 I-050.000 K+020.000 (kieszeń prostokątna
N110 G78 X+020.000 Y+020.000 A+000.000 D+050.000 S0003 (wywołanie cyklu na prostej
N115 G88 Z-050.000 B+015.000 I+060.000 K+015.000 W+020.000 (cykl kieszeni okrągłej
N120 G79 X+170.000 Y+050.000 (wywołanie cyklu w punkcie
N125 G00 Z-020.000 T0404 M03 F050.000 S0500 
N130 G83 Z-028.000 K+015.000 A+000.500 B+000.500 D+005.000 (głęb. wiercenie z łam. wióra
N135 X+192.000

===============================================================

N140 G77 X+170.000 Y+050.000 A+000.000 B+022.000 D+060.000 S0003 (wywołanie cyklu na okręgu

===============================================================

N145 G00 X+162.000 Y+050.000 Z-023.000 T0909 M03

 
Objaśnienie:

[znak nawiasu ( w programie jest początkiem komentarza] 

N105: cykl frezowania kieszeni prostokątnej z podaniem wymiaru kieszeni, głębokości, promienia zaokrąglenia oraz dosunięć;

N110: wywołanie cyklu, obróbka na prostej ze współrzędnymi punktu pierwszego wywołania, kąt, odległość pomiędzy kieszeniami i ich ilość;

N115: cykl frezowania kieszeni okrągłej z podaniem głębokości, promienia kieszeni, płaszczyzny bezpieczeństwa i dosunięć;

N120: wywołanie cyklu jednorazowo z podaniem współrzędnych;

N125: wymiana narzędzia, dosunięcie i dane technologiczne;

N130: cykl głębokiego wiercenia z łamaniem wióra z podaniem pierwszej głębokości otworu, zwłok czasowych i degresji;

N135: dosunięcie w kierunku X

N140: wywołanie cyklu, obróbka na łuku okręgu z podaniem współrzędnych środka i promienia, kąt dla początku cyklu oraz różnica pomiędzy pozycją wywołania i ilością wywołań.

Niektóre możliwe cykle oprogramowania MTS:
 

CNC Toczenie:

CNC Frezowanie:

Programowanie ciągu konturowego

Kompensacja promienia krawędzi skrawającej

Programowanie ciągu konturowego

Kompensacja promienia freza z warunkami najazdu i odjazdu

Cykle obróbcze:
 • toczenie wzdłużne lub planowanie
 • równolegle do konturu z/bez ograniczenia torów przejazdu
 • dowolne (nie monotoniczne) kontury sąsiadujące
 • przerwa w obróbce na łamanie wióra
 • rozpoznanie pozostałości

 •  
   

Cykle obróbcze: 

Cykle frezowania kieszeni:

Cykle frezowania kieszeni:

 • głębokie wiercenie (z łamaniem wióra)
 • nacinanie gwintu
 • wytaczanie
 • na odcinku (cykl)
 • na łuku okręgu (cykl)
 • kieszeń prostokątna

Cykle wielokrotne: 

Cykle nacinania gwintu:

 • kombinowane z innymi cyklami
 • gwint wzdłużny
 • gwint stożkowy
 • gwint specjalny
 • kieszeń okrągła
 • czop
 • Cykle podcięcia: podcięcie według normy DIN76 forma E lub F
  Krawędzie: z fazami lub zaokrągleniami o ukośnych bokach
  Cykl głębokiego wiercenia
  Programy NC można rozbudowywać o podprogramy (do dziesięciu poziomów) i standaryzować z wykorzystaniem parametrów (programowanie parametryczne z funkcjami obliczeniowymi).


  7.5 Klucz programowy MTS2010

  System programowania MTS do realizacji testów kompetencji i egzaminów zawodowych w zawodach mechanicznych. Egzaminowany otrzymuje rysunek, kartę przygotowawcza i gotowy program do wykonania detalu na rysunku, który zawiera luki brakującego tekstu do uzupełnienia. Z uwagi na otwartość systemu MTS jego użytkownicy w Polsce, a w szczególności centra kształcenia praktycznego i ustawicznego ubiegające się o możliwość przeprowadzania egzaminów zewnętrznych oraz akredytacje są w stanie stworzyć własne testy kompetencji i testy egzaminacyjne dostosowane do programów nauczania i kierunków obowiązujących w Polsce (technik mechanik, operator obrabiarek sterowanych numerycznie, komputerowe wspomaganie wytwarzania etc.).


  8 Tworzenie programu NC

  Oprogramowanie MTS umożliwia programowanie na cztery sposoby:
  Rodzaje programowania

  w edytorze, 
  programowanie interaktywne,
  metoda Teach In,
  programowanie ciągu konturowego (WOP). 

  Z wykorzystaniem modłu TopCam użytkownik może przetwarzać gotowe rysunki na programy maszynowe lub też przerabiać gotowe rysunki, albo tworzyć je samodzielnie.

  8.1 Edytor NC

  W edytorze użytkownik wpisuje program NC w kolejnych blokach. Ma możliwość korzystania z funkcji pomocniczych, jak na przykład programowanie dialogowe z gotowymi maskami do programowania cykli i programowanie ciągu konturowego.
  Wpis bloku Podczas wpisywania bloku programu należy tylko podać adres, znak i wartość, a program utworzy niezbędny format zapisu (przykład: X+1 => X+001.000) automatycznie. Kolejność wpisu określa norma, ale użytkownik może dokonać wpisu według przez siebie przyjętej kolejności.
  Funkcje edycji Numery kolejnych bloków NC nadawane są automatycznie. W razie potrzeby można dokonać swobodnego przenumerowania, wyszukania odpowiednich słów, wczytania innych programów NC, wydrukowania programu, jego zmian.
  Sprawdzanie błędów

  Podczas pisania programu edytor przejmuje zadanie formalnej kontroli błędów: blok po bloku dokonuje sprawdzania składni. W przypadku błędnej konstrukcji bloku NC (np.: G41 i G40 w jednym bloku) pojawia się meldunek o błędnej składni programu. 

  Edytor umożliwia ponadto kontrolowanie danych technologicznych, obrotów i posuwu.

  8.2 Programowanie interaktywne

  Programowanie interaktywne jest uzupełnieniem programowania w edytorze. Umożliwia pisanie programu w kolejnych blokach przy jednoczesnym obserwowaniu na ekranie jak reaguje obrabiarka na poszczególne jego bloki. Po wykonaniu danego bloku użytkownik wpisuje kolejny, a program pyta o jego akceptację. Po zaakceptowaniu następuje realizacja programu na maszynie.
  Prezentacja Na ekranie odtwarzane są kolejno napisane i kolejno zaakceptowane bloki programu NC. Użytkownik widzi zatem na bieżąco jak obrabiarka reaguje na stopniowo wpisywany przez niego program i ma na bieżąco możliwość dokonania korekty w programu w przypadku zauważenia nieprawidłowości na maszynie wykonującej program blok po bloku na ekranie komputera.
  Prowadzenie dialogu

  Oprogramowanie pyta użytkownika po wpisaniu każdego bloku, czy ma go przejąć. Nie przejęcie bloku daje możliwość dokonania korekty. Przejęcie bloku powoduje jego realizację przez obrabiarkę.

  8.3 Teach-In

  Szczególną metodą programowania jest metoda Teach-In. Polega ona na ręcznym przesuwie narzędzia, które wykonuje obróbkę przedmiotu obrabianego. Wykonane ręcznie ruchy narzędzia zapisywane są automatycznie w edytorze karty przygotowawczej w formie programu NC.

  8.4 Programowanie warsztatowe (geometryczne programowanie ciągu konturowego)

  Oprogramowanie pozwala na programowanie programu NC detalu z rysunku, który ze względu na skomplikowany układ konturów stycznych nie da się zaprogramować metodą klasyczną przy wykorzystaniu geometrii fragmentów konturu zbudowanego z odcinków i łuków wzajemnie do siebie stycznych.

  WOP

  Użytkownik odczytuje rysunek wpisując w pola dialogowe wartości liczbowe poszczególnych elementów konturu (współrzędne początku, lub końca, kierunek, promień etc), które da się odczytać. Program na tej podstawie dokonuje wewnętrznych obliczeń i kreśli na ekranie odpowiednie krzywe (wykresy funkcji matematycznych). Użytkownik przejmuje tylko wybrane warianty konturu, a system sam zapisuje geometrię konturu w postaci gotowych bloków NC do edytora karty przygotowawczej. System ma zastosowanie zarówno przy toczeniu, jak i frezowaniu.

   


  9. Funkcje specjalne

  Oprogramowanie wyposażone jest w funkcje specjalne ułatwiające tworzenie i sprawdzanie programu NC. Są to m.in.: 

  powiększanie wycinka: zoom,
  mierzenie - zwłaszcza mierzenie gwintu,
  wyznaczanie chropowatości powierzchni,
  widoki w przekrojach,
  prezentacje 3D.

  9.1 Powiększanie (zoom)

  Oprogramowanie umożliwia powiększanie dowolnego fragmentu rysunku, dowolnego fragmentu detalu obrabianego i dowolnego fragmenty obrabiarki wraz z narzędziami i zamocowaniem. W przestrzeni 3D powiększony fragment obrabiarki, jej części lub przedmiotu obrabianego można przemieszczać i obracać. Powiększanie możliwe jest także bez ograniczeń przy mierzeniu przedmiotu.
  Geometria gwintu System pozwala na precyzyjne wymiarowanie gwintu.

  9.2 Mierzenie

  Opcja mierzenia pozwala na swobodną kontrolę jakości obrabianego i obrobionego przedmiotu. Funkcję mierzenia uruchomić można w każdej chwili realizacji obróbki. Detal obrabiany pokazać można w przekroju z możliwością przesuwania płaszczyzn przekroju i jednocześnie w półprzezroczystym widoku trójwymiarowym, również z możliwością przesuwania płaszczyzn przekroju przestrzennie pokazanego detalu. Mierzyć można elementy (odcinki, łuki etc) oraz punkty konturu w łańcuchu wymiarowym, w stosunku do punktu zerowego, w stosunku do punktu odniesienia, od punktu do punktu etc.

  W trybie mierzenia dostępna jest funkcja powiększania mierzonego detalu bez ograniczeń. Pozwala na dowolne powiększanie szczegółów detalu.

  9.3 Wyznaczanie chropowatości powierzchni

  W celu kontroli jakości powierzchni obrabianego detalu system MTS umożliwia pomiar teoretycznej chropowatości powierzchni. Możliwy jest pomiar chropowatości maksymalnej i wartości średniej chropowatości.

  9.4 Prezentacje w przekrojach

  W celu umożliwienia prezentacji obrabianego detalu MTS wprowadził nowe rozwiązanie, które wymagało ogromnego nakładu rozwiązań matematycznych wprowadzonych do programu:
  CNC Toczenie Przy toczeniu geometria ostrza narzędzia skrawającego nie jest upraszczana lecz dopuszczalna jest dowolna krawędź skrawająca w kształcie wieloboku zbudowana z odcinków i łuków. Kompleksowość powstałej w ten sposób powierzchni stanowi przykład normalnej płytki ostrza skrawającego zbudowanej z odcinków i łuków, poruszających się po łuku. Odpowiednio zatem wyznaczana jest powierzchnia obrabiana przez krawędź skrawającą przy elementarnej instrukcji przejazdu i umieszczana na obrazie konturu. Elementom konturu przypisywana jest w formie atrybutu teoretyczna chropowatość powierzchni wyznaczona na podstawie geometrii ostrza narzędzia skrawającego i posuwu. System umożliwia pokazywanie przedmiotu obrabianego i obrabiarki w przekrojach na płaszczyźnie, jego powiększanie i modyfikowanie, prezentację w przestrzeni trójwymiarowej detalu w widoku półprzezroczystym z ruchomymi płaszczyznami przekroju i z wymiarowaniem oraz w przestrzeni 3D w pełnym widoku swobodnie poruszanym i obracanym oraz w przekrojach trójwymiarowych według swobodnie wybieranej płaszczyzny przekroju. Prezentacje umożliwiają użytkownikowi obserwację obrabiarki z wyposażeniem i przedmiotu obrabianego w całej przestrzeni w dowolnym widoku w trakcie całego procesu obróbki i dynamiczne zmiany rodzaju prezentacji podczas trwania obróbki.
  CNC Frezowanie Przy frezowaniu dostępne są wszystkie opcje prezentacji jak przy toczeniu oraz dodatkowo dla przedmiotu obrabianego, uchwytu i narzędzi pionowe płaszczyzny przekroju (przez oś freza w płaszczyźnie X/Z i Y/Z według G17). Pokazują się po prawej stronie i powyżej przedmiotu obrabianego i nadążają za przedmiotem w trakcie obróbki (dynamiczne obliczanie płaszczyzny przekroju). Ponadto frez (oraz oprawa i wrzeciono) można pokazać (również nadążający dynamicznie) na przekroju. Prezentacje umożliwiają użytkownikowi obserwację obrabiarki z wyposażeniem i przedmiotu obrabianego w całej przestrzeni w dowolnym widoku w trakcie całego procesu obróbki i dynamiczne zmiany rodzaju prezentacji podczas trwania obróbki.

  9.5 Prezentacje przestrzenne 3D

  Oprogramowanie oferuje możliwość pokazywania w przestrzeni trójwymiarowej przedmiotu obrabianego i obrabiarki w widoku z dowolnej strony. W celu pokazania obróbki powierzchni wewnętrznej można w przestrzeni 3D pokazywać wybrane sektory.


  10. Transmisja programu na obrabiarkę i postprocesory

  Transmisja danych Programy NC napisane w oprogramowaniu MTS lub zmodyfikowane w oprogramowaniu MTS można transmitować do pamięci obrabiarki CNC z wykorzystaniem programu do transmisji danych po czym odczytać je w pamięci obrabiarki i zrealizować na niej. Możliwa jest również (pod określonymi warunkami) transmisja w kierunku przeciwnym z obrabiarki do komputera z oprogramowaniem MTS w celu dokonania zmian w programie NC lub przeprowadzenia testu realizacji programu. Do transmisji służy program transmisyjny zawarty w oprogramowaniu MTS, który tworzy programy NC bez składni syntax i zmian formatów. Można określić różne znaki sterujące jak kod początku programu  i końca programu lub separatory bloków. Program daje ponadto możliwość przetestowania komunikacji pomiędzy sterowaniem obrabiarki a komputerem przed przystąpieniem do transmisji właściwej. Ułatwia to konfigurowanie złącza transmisyjnego i uzyskanie połączenia między komputerem a obrabiarką.
  Postprocesory

  Programy NC napisane w kluczu programowym MTS (sterowanie neutralne) lub PAL zanim zostaną odczytane przez sterowanie obrabiarki CNC muszą być odpowiednio przetworzone (przetłumaczone) na język danego sterowania obrabiarki. Zadanie takie (przetwarzanie / tłumaczenie programów) spełniają postprocesory dla konkretnych sterowań określonych producentów. Zmieniają one odpowiednio programy NC napisane w sterowaniu MTS na programy NC czytelne dla poszczególnych typów sterowań obrabiarek CNC. W chwili obecnej oferujemy kilkadziesiąt gotowych postprocesorów na stosowane na rynku maszyn CNC sterowania obrabiarek, a ponadto jesteśmy w stanie napisać postprocesory dla dowolnego typu sterowania obrabiarek CNC. 

  Rozwiązaniem przemysłowym do przetwarzania programów NC jest postprocesor generalny. Z jego wykorzystaniem użytkownik jest w stanie samodzielnie określić dostosowanie instrukcji w celu przetłumaczenia programu. O ile sterowanie docelowe (na które przetwarzamy dany program) spełnia wymogi przetwarzania należy:

  zmienić o ile potrzeba adresy,
  dostosować formaty wartości adresów do formatów sterowania,
  zachować podprogramy jako podprogramy,
  zachować parametry lub wstawić,
  przekształcić cykle w odpowiednie cykle obróbcze sterowania docelowego,
  zachować tory przejazdu jako programowanie ciągu konturowego.

  Oprogramowanie wykorzystuje pełen zakres możliwości sterowań docelowych (na które przetwarzamy programy NC MTS) oraz MTS. Postprocesor stwarza zatem uniwersalny i obszerny instrument, dzięki któremu użytkownik sam może definiować sterowanie źródłowe i docelowe (kody) i wykorzystać oprogramowanie MTS do obsługi dowolnych sterowań obrabiarek CNC.

  Oferujemy między innymi następujące postprocesory:
   

  CNC Frezowanie:

  CNC Toczenie:
  Anton CNC 3300 
  Bosch CC200M
  Bosch CC300M
  Bosch CC320M
  Bosch CNC Alpha 3
  Deckel Contour 2
  Deckel Contour 3
  Deckel Dialog 4
  Deckel Dialog 11
  DIN (66025) Frezowanie
  Emcotronic M 1
  Emcotronic TM 02
  Engelhardt CNC 3300
  Fanuc MF-M4
  Fanuc MF-M5
  Fanuc Series 0-MB
  Fanuc Series 00-MB
  Fanuc Series 0-MC
  Heckler & Koch 781
  Heckler & Koch 783
  Heidenhain TNC 151/155 (DIN/ISO)
  Heidenhain TNC 355 (DIN/ISO)
  Heidenhain TNC 360 (DIN/ISO) 
  Heidenhain TNC 407/415 (DIN/ISO)
  Heidenhain TNC 151/155 (Klartext)
  Heidenhain TNC 355 (Klartext)
  Heidenhain TNC 360 (Klartext)
  Heidenhain TNC 407/415 (Klartext)
  Maho CNC 332 M (Klartext)
  Maho CNC 332 (DIN/ISO)
  Maho CNC 332 (Klartext)
  Maho CNC 432
  Maho CNC 532 M
  NUM 720 F
  NUM 750 F
  NUM 760 F
  Seibu EDM-EW 30NT
  Sinumerik 3 M
  Sinumerik 6M-B
  Sinumerik 7M
  Sinumerik 810 M
  Sinumerik 820M
  Sinumerik 850M
  Sinumerik 880M
  Acramatic Cincinnati Milacron 
  Anton CNC 3300
  Bosch CC200T
  Bosch CNC Alpha 2
  CC 4200T
  DIN (66025) Toczenie
  Emcotronic T 1
  Emcotronic TM 02
  Engelhardt CNC 3300T
  Fagor 8020T
  Fanuc Series 0-TB
  Fanuc Series 00-TB
  Fanuc Series 10-TB
  Fanuc Series 15-TA
  Fanuc Series 15-TF
  Fanuc Series 15-TTA
  Fanuc Series 150-TTA
  Fanuc Series 6-TB
  Gildemeister EPL 1 
  Gildemeister EPL 2
  Lux Turn
  Maho graziano Spa CNC MG 423T
  Maho CNC 432 T
  NUM 720 T
  NUM 750 T
  NUM 760 T
  Okuma OSP 500L-G
  Sinumerik 3 T
  Sinumerik 8 T
  Sinumerik 810 T
  Sinumerik 820 T
  Sinumerik 850 T
  Sinumerik 880T
  Tiger III
  Traub TX 8D
  Traub TX 8F
  i wiele innych


  11. Klucz programowy - dowolnie definiowany1

  Klucze programowe różnią się między sobą w zależności od producenta mimo, iż spełniają wymogi tej samej normy. Wykorzystują po prostu swobodę w obrębie normy w celu uproszczenia programowania NC przez zastosowanie ciągów konturowych i cykli obróbczych. Z tego powodu MTS opracował własny klucz programowy neutralny w stosunku do obecnych na rynku sterowań NC charakteryzujący się dwiema głównymi cechami: z uwagi na bardzo wysoki standard instrukcji umożliwia realizację dostępnych w innych sterowaniach ciągów konturowych i cykli obróbczych i zapewnia jednocześnie komfortowe programowanie NC. Przyjęte rozwiązanie okazało się sukcesem na rynkach Europy oraz w Polsce. 


  12. Pomoc

  W każdej chwili obsługi oprogramowania MTS do dyspozycji użytkownika jest obszernie rozbudowana opcja pomocy pomagająca w formie informacji teoretycznych, przykładów i rozbudowanych rysunków w obsłudze programu. Pomoc jest na tyle obszerna, że po zapoznaniu się z oprogramowaniem pozwala na wyeliminowanie potrzeby jednoczesnego korzystania z literatury towarzyszącej oprogramowaniu.


  Wymagania systemowe:

  PC:


  CNC - Symulator toczenia i frezowania - Opis systemu
  © MTS Mathematisch Technische Software-Entwicklung GmbH
  Kaiserin-Augusta-Allee 101 D-10553 Berlin Tel.: +49/30/34 99 600 Fax: +49/30/34 99 60 25 e-Mail: mts@mts-cnc.com

  Deckel - zastrzeżony znak towarowy spółki Friedrich Deckel AG.
  EPL - zastrzeżony znak towarowy spółki Gildemeister AG.
  MAHO - zastrzeżony znak towarowy spółki MAHO AG.
  MS-DOS i Windows - zastrzeżone znaki towarowe korporacji Microsoft.
  IBM - zastrzeżony znak towarowy korporacji International Business Machines.

   


  Odkryj nasze oprogramowanie dla przemysłu i dydaktyki !


   

  Informacja o systemie: [  CNC & CAD/CAM ]  [ aktualności oraz DEMO]

  [ MTS na targach.. | Strona domowa | Pomoc techniczna | Zamów | o programie MTS | Partnerzy | Download ]

  Chcąc uzyskać więcej informacji napisz do nas: dubas@mts-cnc.com
  MTS, mgr inż. Robert Dubas, ul. Sosnowa 1-4, 71-468 Szczecin 
   Tel. 601 724 127 Tel./Fax  91 4553960
  Nasz zespół w Berlinie mówi po niemiecku, francusku, angielsku i hiszpańsku. W Szczecinie po polsku.

  Copyright © MTS GmbH Berlin